Trzecia edycja Konkursu11 Października 2022

Serdecznie zapraszamy na galę rozdania nagród w III edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych.

Uroczysta gala odbędzie się 27 X br. (czwartek) o godzinie 16:00 w Sali 107 Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75, Warszawa). W programie m.in.: wręczenie nagród laureatom, prezentacja partnerów konkursu, oraz referaty zwycięzców w obu kategoriach.


30 Czerwca 2022

Miło nam poinformować, że rozstrzygnięto III Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych. Jury Konkursu, rozgrywanego w dwóch kategoriach: "Metody i algorytmy" oraz "Zastosowania", przyznało następujące nagrody oraz wyróżnienia:

W ścieżce Metody i algorytmy.

🥇 I miejsce zdobyła praca "The problem of regression for molecular spectra in mass spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy". Autor: mgr Barbara Domżał (UW), opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Gambin.

🥈 II miejsce zdobyła praca "Classification and regression using a network of partially transparent mirrors". Autorzy: mgr Marcin Zakrzewski i mgr Krzystof Więcław (PW), opiekun naukowy: dr Paweł Teisseyre.

🥉 III miejsce zdobyła praca "Hyperspectral unmixing using deep learning". Autor: mgr Łukasz Tulczyjew (PŚ), opiekun naukowy: dr hab. inż. Jakub Nalepa).

💪 Wyróżnienie: "Conversational explanations of Machine Learning models using chatbots". Autor: mgr Michał Kuźba (UW), opiekun naukowy: dr hab. inż. Przemysław Biecek.

💪 Wyróżnienie: "Uniwersalny analizator morfologiczno-składniowy języka naturalnego". Autor: mgr Piotr Rybak (UW), opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Przepiórkowski i dr Alina Wróblewska.

💪 Wyróżnienie: "Spatial Latent Representations in Generative Adversarial Networks for Image Generation". Autor: mgr Maciej Sypetkowski (UW), opiekun naukowy: dr Piotr Biliński.

💪 Wyróżnienie: Uczenie maszynowe w zastosowaniu do szeregów czasowych. Autor: mgr Kacper Szulik (PG), opiekun naukowy: dr hab. Paweł Pilarczyk.

W ścieżce Zastosowania.

🥇 I miejsce zdobyła praca "Analiza porównawcza wybranych metod uczenia maszynowego w zagadnieniu wykrywania i automatycznej korekty błędów językowych w tekstach". Autor: mgr Michał Pogoda (PWr), opiekun naukowy: dr inż. Jan Kocoń.

🥈 II miejsce zdobyła praca "Testowanie zgodności na podstawie danych rozmytych". Autor: mgr Oliwia Gadomska (PW), opiekun naukowy: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski.

🥉 III miejsce zdobyła praca "Zastosowanie sieci neuronowych, optymalizacji bayesowskiej i transformat falkowych w rozpoznawaniu aktywności ruchowych człowieka". Autor: mgr Paweł Grabowski (PW), opiekun naukowy: dr hab. inż. Krzysztof Siwek.

💪 Wyróżnienie: "Wykorzystanie uczenia głębokiego w predykcji interakcji miRNA-mRNA". Autor: mgr Jan Przybyszewski (AGH), opiekun naukowy: dr hab. inż. Maciej Malawski.

💪 Wyróżnienie: "Modelowanie podobieństw między zdjęciami potraw a przepisami kulinarnymi". Autor: mgr Michał Puchalski (SGH), opiekun naukowy: dr hab. Michał Bernardelli.

💪 Wyróżnienie: "Wykorzystanie metod data mining w celu wspomagania oszacowania parametrów projektów informatycznych". mgr Marlena Stanek (SGH). opiekun naukowy: dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot.

💪 Wyróżnienie: "Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych na potrzeby statystyki energii odnawialnej". Autor: mgr Michel Voss (UEP), opiekun naukowy: dr Maciej Beręsewicz.

Gratulujemy Laureatom i ich naukowym opiekunom. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu, którego poziom był wysoki, a poruszane w pracach dyplomowych tematy – bardzo aktualne.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień będzie miało miejsce podczas Gali Konkursu, która odbędzie się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w październiku 2022 r. (o dokładnym terminie Gali zostaną Państwo powiadomieni we wrześniu). Serdecznie zapraszamy!


14 Marca 2022

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłasza trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione:

 • (1) w Polsce,
 • (2) na uczelni wyższej,
 • (3) w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2021 roku.

Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać emailem na adres datasciencemasters@mini.pw.edu.pl.

W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje:

 • (1) kontaktowy adres email oraz telefon do autora pracy,
 • (2) informacja o dacie obrony pracy magisterskiej oraz wydziale i uczelni, na której została obroniona praca,
 • (3) wskazanie kategorii konkursu, do której jest zgłaszana praca,
 • (4) do listu powinna zostać załączona praca dyplomowa w formie pliku pdf, lub (jeżeli rozmiar pliku przekracza 5 MB) link do strony, z której można pobrać pracę w formacie.

Prace zgłosić może wyłącznie autor pracy magisterskiej za zgodą promotora.

Przesłanie pracy na wskazany adres email jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacją regulaminu konkursu.

W każdej kategorii przyznane będą nagrody za:

 • 1 miejsce (4 000 zł),
 • 2 miejsce (2 000 zł) oraz
 • 3 miejsce (1 000 zł).
Łączna pula nagród to 14 000 zł.

Wyniki konkursu ogłoszone będą na uroczystej gali (termin wkrótce).

Regulamin konkursu
  Fundator nagród w kategorii ,,Metody i algorytmy''  Fundator nagród w kategorii ,,Zastosowania''
  Komisja konkursowa:

 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni (przewodniczący), Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski,

 • dr Agnieszka Piliszek (sekretarz), Politechnika Warszawska.


 • Kategoria ,,Metody i algorytmy''

 • prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, (przewodniczący), Politechnika Warszawska, Instytut Badań Systemowych Polska Akademia Nauk,

 • dr hab. Agnieszka Goroncy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

 • prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.


 • Kategoria ,,Zastosowania''

 • dr hab. Agnieszka Jastrzębska (przewodnicząca), Politechnika Warszawska,

 • dr Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Wrocławski,

 • prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych Polska Akademia Nauk.

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański, Politechnika Śląska.


  Patroni medialni: